TURVAT MAKSUT | SEURATTU TOIMITUS | TYYTYVÄINEN TAI HYVITYS

0

korisi on tyhjä

Oikeudelliset huomautukset ja luottamuksellisuuspolitiikka

Viimeisin päivitys: [2. heinäkuuta 2023]

Oikeudellinen huomautus

1 artikla – OIKEUDELLISET TIEDOT

 

Tämän sivuston, johon pääsee URL-osoitteesta unplaid.fr ("Sivusto"), on julkaissut:

Sivuston https://unplaid.fr, jonka pääoma on 1000 euroa, omistaa yritys Neo KYMA , joka on rekisteröity RCSParis B:hen numerolla 900 236 829 ja jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa 9 RUE ANATOLE DE LA FORGE 75017 PARIS

edustaa asianmukaisesti valtuutettu Hurpin Etienne ,

(jäljempänä " Käyttäjä ").

Operaattorin henkilökohtainen ALV-numero on: FR27900236829

unplaid.fr:n isännöi Godaddy, jonka pääkonttori on 14455 N. Hayden Rd., Ste. 226 Scottsdale, AZ 85260 USA 85260 Scottsdale.

 

Sivuston julkaisujohtaja on HURPIN ETIENNE. Operaattori on tavoitettavissa seuraavasta puhelinnumerosta 0756846945 seuraavaan sähköpostiosoitteeseen info@unplaid.fr

 

 

2 artikla – NÄITÄ YLEISIÄ EHTOJA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖKSET

 

Yleisiä myyntiehtoja (" Yleiset myyntiehdot " tai " CGV ") sovelletaan yksinomaan Operaattorin verkkosivustolla tarjoamien tuotteiden verkkomyyntiin.

Yleiset ehdot ovat asiakkaiden saatavilla Sivustolla, josta ne voivat tutustua suoraan, ja ne voidaan myös välittää heille yksinkertaisesta pyynnöstä millä tahansa tavalla.

Yleiset myyntiehdot ovat täytäntöönpanokelpoisia asiakasta kohtaan, joka hyväksyy ne merkitsemällä ruutua tai napsauttamalla tätä tarkoitusta varten tarkoitettua painiketta olleensa niistä tietoinen ja hyväksynyt ne ennen tilauksen tekemistä. Tilauksen vahvistaminen sen vahvistamisella merkitsee, että ostaja hyväksyy tilauspäivänä voimassa olevat yleiset ehdot, joiden säilyttämisen ja jäljentämisen Operaattori varmistaa.

 

Artikla 3 – TUOTTEEN KUVAUS

 

Sivusto on Plaidin (jäljempänä "Tuotteet") online-myyntisivusto, joka on avoin kaikille Sivustoa käyttäville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille ("Asiakas").

 

Sivustolla esiteltyjä tuotteita koskee kuvaus (toimittajan laatima tai valmistajan sivustolla sivustolla olevan linkin kautta saatavilla), jossa mainitaan niiden olennaiset ominaisuudet. Tuotteet soveltuvin osin kuvaavat valokuvat eivät ole sopimusasiakirja. Tuotteen käyttöohjeet, mikäli se on olennainen osa, näkyvät Sivustolla tai lähetetään viimeistään toimituksen yhteydessä. Tuotteet täyttävät Ranskan nykyisen lainsäädännön vaatimukset.

 

Asiakas on edelleen vastuussa ehdoista ja seurauksista, jotka koskevat hänen pääsyään Sivustolle, erityisesti Internetin kautta. Tämä käyttö voi edellyttää maksujen maksamista teknisille palveluntarjoajille, kuten Internet-yhteyksien tarjoajille, jotka jäävät käyttäjän vastuulle. Lisäksi Asiakkaan on toimitettava ja oltava täysin vastuussa sivustolle yhdistämiseen tarvittavista laitteista.

 

Asiakas vahvistaa varmistaneensa, että hänen käyttämänsä tietokonekokoonpano on turvallinen ja toimintakunnossa.

 

Artikla 4 – ASIAKASALUEEN LUOMINEN

 

Tilauksen tekemiseksi Sivustolla Asiakkaan on ensin luotava henkilökohtainen asiakasalue. Luotuaan Asiakkaan tulee päästä käsiksi siihen käyttäjänimellä ja salaisella, henkilökohtaisella ja luottamuksellisella salasanalla. Asiakkaan vastuulla on olla ilmoittamatta käyttäjätunnustaan ​​ja salasanaansa näiden yleisten ehtojen HENKILÖTIEDOT-kohdan määräysten mukaisesti. Jokainen Asiakas sitoutuu pitämään tiukasti luottamuksellisena tietoja, erityisesti käyttäjätunnusta ja salasanaa koskevat tiedot, jotka mahdollistavat pääsyn asiakasalueelleen, ja asiakas tunnustaa olevansa ainoa vastuussa Palveluun pääsystä käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan, ellei petosta ole todistettu. . Jokainen Asiakas sitoutuu lisäksi ilmoittamaan välittömästi Operaattorille, jos hänen tunnistensa ja/tai salasanansa katoaa, kavaltuu tai käytetään vilpillisesti.

 

Luotuaan henkilökohtaisen asiakasalueensa Asiakas saa sähköpostin, jossa vahvistetaan asiakasalueen luominen.

 

Asiakas sitoutuu rekisteröityessään:

 

 • toimittamaan todellisia, tarkkoja ja ajantasaisia ​​tietoja palvelun rekisteröintilomakkeeseen tullessa, ja erityisesti olemaan käyttämättä vääriä nimiä tai osoitteita tai nimiä tai osoitteita ilman valtuutusta.
 • pitää rekisteröintitiedot ajan tasalla varmistaakseen pysyvästi niiden todellisen, tarkan ja ajantasaisen luonteen.

 

Asiakas sitoutuu lisäksi olemaan julkaisematta tai levittämättä laitonta tai sopimatonta tietoa (kuten kunniaa loukkaavaa tai identiteettivarkautta muodostavaa tietoa) tai edes haitallista tietoa (kuten viruksia). Muussa tapauksessa Operaattori voi keskeyttää tai lopettaa Asiakkaan pääsyn Sivustolle oman harkintansa mukaan.

 

Artikla 5 – MÄÄRÄYKSET

 

Operaattori pyrkii takaamaan Tuotteidensa optimaalisen saatavuuden. Tuotetarjoukset voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää.

 

Jos Operaattorin parhaimmista yrityksistä huolimatta Tuote ei ole saatavilla asiakkaan tilauksen jälkeen, Operaattori ilmoittaa asiasta Asiakkaalle sähköpostitse mahdollisimman pian ja Asiakkaalla on mahdollisuus valita seuraavista:

 

 • alun perin tilattua laatua ja hintaa vastaavan tuotteen toimittaminen, tai

 

 • tilatun Tuotteen hinnan palautus viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa jo maksettujen summien maksusta.

 

Sovitaan, että Palveluntarjoaja ei ole asiakkaan pyynnöstä velvollinen maksamaan peruutuskorvauksia, paitsi poissaolon Tuotteen hinnan palautuksesta, ellei hän henkilökohtaisesti johdu sopimuksen täyttämättä jättämisestä.

 

Lukuun ottamatta näissä yleisissä ehdoissa esitettyä päinvastaista ilmoitusta ja sanotun kuitenkaan rajoittamatta sovellettavan lain mukaista peruuttamisoikeutta, Asiakkaan tilaukset ovat vahvoja ja lopullisia.

 

{Alla olevat kappaleet täytettävä/muokattava sivuston tilausprosessin mukaan}

 

Tilausta tehdessään Asiakkaan tulee valita valitsemansa Tuotteet, lisätä ne ostoskoriin ja mainita valitut tuotteet ja halutut määrät. Asiakkaalla on mahdollisuus tarkistaa tilauksensa tiedot ja sen kokonaishinta sekä palata edellisille sivuille mahdollisesti korjaamaan korinsa sisältöä ennen sen vahvistamista.

 

Asiakas sitoutuu lukemaan kulloinkin voimassa olevat yleiset myyntiehdot ennen kuin hyväksyy ne ja vahvistaa ehdot ja mahdolliset toimitus- ja peruutuskulut ennen tilauksensa maksamista. Tilauksen vahvistaminen merkitsee yleisten sopimusehtojen hyväksymistä ja muodostaa sopimuksen.

 

Jäljennös näistä Yleisistä ehdoista, sellaisina kuin ne ovat Asiakkaan hyväksymiä, lähetetään Asiakkaalle sähköpostitse tilauksen vahvistamisen yhteydessä, jotta tämä voi viitata niihin.

 

Tilaukseen liittyvät sopimustiedot (mukaan lukien erityisesti tilausnumero) vahvistetaan sähköpostitse hyvissä ajoin ja viimeistään toimitushetkellä. Operaattori neuvoo asiakasta painokkaasti tulostamaan ja/tai arkistoimaan tämän tilausvahvistuksen luotettavalle ja kestävälle välineelle todisteeksi. Digitaalinen lasku on Asiakkaan saatavilla "Oma tili" -alueella. Operaattori neuvoo myös Asiakasta tulostamaan ja/tai arkistoimaan tämän laskun luotettavalle ja kestävälle välineelle todisteeksi.

 

Kaikki asiakkaalle tilauksen yhteydessä lähetettävät sähköpostit lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, jota Asiakas käyttää tunnistautuessaan asiakasalueellaan.

 

Operaattori varaa oikeuden olla vahvistamatta Asiakkaan tilausta mistään oikeutetusta syystä, erityisesti jos:

 

 • Asiakas ei noudata tilaushetkellä voimassa olevia yleisiä ehtoja;
 • Asiakkaan tilaushistoria näyttää, että aikaisemmista tilauksista on erääntyneitä;
 • Yksi Asiakkaan aiemmista tilauksista on parhaillaan käsiteltävänä olevan kiistan kohteena;
 • Asiakas ei vastannut Operaattorin hänelle lähettämään tilauksensa vahvistuspyyntöön.

 

Operaattori arkistoi Tuotemyyntisopimukset voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Lähettämällä pyynnön seuraavaan osoitteeseen info@unplaid.fr, Operaattori toimittaa Asiakkaalle kopion pyynnön kohteena olevasta sopimuksesta.

 

Kaikki asiakkaan tekemät tilauksen muutokset tilauksensa vahvistamisen jälkeen edellyttävät Operaattorin suostumusta.

 

Asiakkaan tilauksen yhteydessä ilmoittamat tiedot (erityisesti nimi ja toimitusosoite) sitovat Asiakasta. Operaattori ei siten ole millään tavalla vastuussa, mikäli tilauksen tekoon sattunut virhe estää tai viivästyttää toimituksen/toimituksen.

 

Asiakas vakuuttaa, että hänellä on täysi oikeuskelpoisuus, jonka perusteella hän voi sitoutua näihin yleisiin ehtoihin.

 

Ilmoittautuminen on avoin toimintakykyisille aikuisille ja alaikäisille, jos he puuttuvat asiaan vanhemman tai huoltajan valvonnassa. Rekisteröinti ei ole missään tapauksessa valtuutettu kolmansien osapuolten puolesta, ellet ole valtuutettu edustamaan niitä (esimerkiksi oikeushenkilö). Rekisteröityminen on täysin henkilökohtaista jokaiselle asiakkaalle.

 

Mikäli Asiakas rikkoo mitä tahansa tämän ehtoa, Operaattori pidättää oikeuden sulkea asiakkaan tili ilman erillistä ilmoitusta.

 

Artikla 6 – MAKSUEHDOT JA TAKUU

 

Asiakas hyväksyy nimenomaisesti, että mikä tahansa Sivustolla tehty tilaus on maksuvelvollinen tilaus, joka edellyttää hinnan maksamista vastineeksi tilatun Tuotteen toimituksesta.

 

Joka tapauksessa Operaattori varaa oikeuden tarkistaa maksun oikeellisuus ennen tilauksen lähettämistä kaikin tarvittavin keinoin.

 

Operaattori käyttää verkkomaksuratkaisua [Online-maksuratkaisu] .

 

Tilaukset voidaan maksaa jollakin seuraavista maksutavoista:

 

 • Maksu luottokortilla. Maksu suoritetaan suoraan Operaattorin pankin suojatuilla pankkipalvelimilla, Asiakkaan pankkitiedot eivät kulje Sivuston kautta. Maksun aikana ilmoitetut pankkitiedot on suojattu SSL (Secure Socket Layer) -salauksella. Tällä tavalla nämä yhteystiedot eivät ole kolmansien osapuolten saatavilla. MasterCard, Visa, Amex
 • Paypal

 

Asiakkaan tilaus kirjataan ja vahvistetaan, kun pankki hyväksyy maksun.

 

Asiakkaan tiliä veloitetaan vastaava summa vasta, kun (i) käytetyn pankkikortin tiedot on varmistettu ja (ii) pankkikortin myöntänyt pankki on hyväksynyt veloituksen.

 

Jos maksettavia summia ei voida veloittaa, myynti mitätöityy välittömästi.

 

Pankkikortti voidaan evätä erityisesti, jos sen voimassaoloaika on vanhentunut, jos se on saavuttanut Asiakkaan oikeutetun enimmäiskulutuksen tai annetut tiedot ovat virheellisiä.

 

 • Maksu pankkisiirrolla. Asiakas voi maksaa tilauksensa pankkisiirrolla. Tilauksen yhteydessä Operaattori antaa tiedot tilistä, jolle siirto tehdään, sekä tilausviitteen, joka ilmoitetaan siirtotoimeksiannossa. Tilaukset käsitellään enintään 48 tunnin kuluessa siirron vastaanottamisesta.

 

Asiakkaan vahvistama toimeksianto katsotaan soveltuvin osin voimaan vasta, kun suojattu pankkimaksukeskus on antanut suostumuksensa tapahtumaan.

 

Osana valvontamenettelyä Operaattori saattaa joutua pyytämään Asiakkaalta kaikki tilauksen viimeistelyyn tarvittavat asiakirjat. Näitä osia ei käytetä muihin tarkoituksiin kuin näihin.

 

Artikla 7 – HINNAN MAKSAMINEN

 

Tuotteiden tilaushetkellä voimassa oleva hinta on ilmoitettu euroina sisältäen kaikki verot (TTC), ei sisällä toimitus- ja kuljetuskuluja. Kampanjan tapauksessa Operaattori sitoutuu soveltamaan kampanjahintaa kaikkiin tilauksiin, jotka on tehty kampanjan mainostusjakson aikana.

 

Hinta maksetaan yksinomaan euroissa (€). Hinta maksetaan kokonaisuudessaan tilausvahvistuksen jälkeen. Tarjotut hinnat sisältävät alennukset ja hyvitykset, jotka Operaattori voi myöntää.

 

Mikäli toimitus- tai kuljetuskuluja sovelletaan, ne lisätään Tuotteiden hintaan ja ilmoitetaan erikseen ennen tilauksen vahvistamista. Asiakkaan velan kokonaissumma ja sen tiedot ilmoitetaan tilausvahvistussivulla.

 

8 artikla – SOPIMUKSEN TEKEMINEN

 

Sopimus Operaattorin ja Asiakkaan välillä syntyy, kun Asiakas lähettää tilausvahvistuksen.

 

Asiakkaan huomio kiinnitetään erityisesti tapaan, jolla Sivustolla tehdyt tilaukset hyväksytään. Tilauksen tehdessään asiakkaan on vahvistettava se "kaksoisnapsautus"-tekniikalla, eli valittuaan koriin lisätyt tuotteet, asiakkaan on tarkistettava ja mahdollisesti korjattava korinsa sisältö (tunniste, valitut tuotteet, hinta, ehdot ja toimituskulut) ennen sen vahvistamista napsauttamalla "Vahvistan toimitukseni", sitten hän hyväksyy nämä ehdot ennen kuin napsautat "maksan" -painiketta, lopuksi hän vahvistaa tilauksensa täytettyään pankkinsa yksityiskohdat. "Kaksoisnapsautus" muodostaa sähköisen allekirjoituksen ja vastaa käsin kirjoitettua allekirjoitusta. Se merkitsee peruuttamatonta ja varauksetonta tilauksen hyväksymistä asiakkaan toimesta.

 

Operaattori varmistaa viestien, ostotilausten ja laskujen arkistoinnin luotettavalle ja kestävälle välineelle siten, että siitä muodostuu uskollinen ja kestävä kopio. Nämä yhteydenotot, ostotilaukset ja laskut voidaan esittää todisteena sopimuksesta. Ellei toisin todisteta, Operaattorin Internetissä tai puhelimitse tallentamat tiedot ovat todiste kaikista Operaattorin ja sen asiakkaiden välisistä liiketoimista.

 

Asiakas voi ratkaista tilauksen kirjatulla kirjeellä, jossa on vastaanottotodistus tai kirjallisesti muulle pysyvälle välineelle, jos:

 

 • Tuotteen toimittaminen, joka ei ole Tuotteen ilmoitettujen ominaisuuksien mukainen;
 • toimitus ylittää tilauslomakkeessa asetetun määräajan tai jos tällaista päivämäärää ei ole, kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä sen jälkeen, kun Operaattoria on samoilla ehdoilla ja ilman tulosta pyydetty suorittamaan toimitus kohtuullisen lisäajan sisällä;
 • hinnankorotus, joka ei ole perusteltua viranomaisten määräämällä tuotteen teknisellä muutoksella.

 

Kaikissa näissä tapauksissa Asiakas voi vaatia maksetun talletuksen palautusta sekä laillisen koron mukaan laskettua korkoa talletuksen vastaanottamispäivästä.

 

Operaattori voi ratkaista tilauksen seuraavissa tapauksissa:

 

 • ostajan kieltäytyminen vastaanottamasta toimitusta;
 • hinnan (tai hinnan loppuosan) maksamatta jättäminen toimitushetkellä.

 

Artikla 9 – OMISTUSOIKEUDET

 

Operaattori pysyy Sivustolta tilattujen Tuotteiden yksinomaisena omistajana, kunnes se on vastaanottanut täyden hinnan, mukaan lukien mahdolliset toimituskulut.

 

Artikla 10 – LÄHETYS JA TOIMITUS

Käytämme LaPostea, Colissimoa, toimittamaan pakettejamme Manner-Ranskassa.
Toimituksella tarkoitetaan tavaran fyysisen hallinnan tai määräysvallan siirtämistä kuluttajalle. Tilatut tuotteet toimitetaan yllä mainittujen ehtojen ja ajan mukaan.
Tuotteet toimitetaan ostajan tilauslomakkeessa ilmoittamaan osoitteeseen, ostajan tulee varmistaa sen oikeellisuus. Virheellisen tai puutteellisen toimitusosoitteen vuoksi myyjälle palautettu paketti lähetetään uudelleen ostajan kustannuksella. Ostaja voi pyynnöstään saada laskun lähetettäväksi laskutusosoitteeseen, ei toimitusosoitteeseen, vahvistamalla tilauslomakkeessa tähän tarkoitukseen varatun vaihtoehdon.
Mikäli ostaja on poissa toimituspäivänä, jakelija jättää postilaatikkoon ilmoituksen, jonka avulla paketti voidaan noutaa ilmoitetusta paikasta ja ajankohtana.
Jos alkuperäinen pakkaus on toimitushetkellä vaurioitunut, repeytynyt tai avautunut, ostajan tulee tarkistaa tuotteiden kunto. Jos ne ovat vaurioituneet, ostajan on hylättävä paketti ja merkittävä toimituskuittiin varaus (paketti hylätty, koska se on auki tai vaurioitunut).
Ostajan tulee ilmoittaa lähetysluetteloon ja käsinkirjoitetuilla varauksilla ja allekirjoituksellaan kaikki toimitukseen liittyvät poikkeamat (vauriot, tuotteen puuttuminen lähetysluetteloon verrattuna, vaurioitunut pakkaus, rikkoutuneita tuotteita jne.).
Tämä tarkastus katsotaan suoritetuksi, kun ostaja tai hänen valtuuttamansa henkilö on allekirjoittanut lähetysluettelon.
Ostajan on tämän jälkeen vahvistettava nämä varaukset rahdinkuljettajalle kirjattuna kirjeenä viimeistään kahden työpäivän kuluessa tavaran (tuotteiden) vastaanottamisesta ja lähetettävä kopio tästä kirjeestä faksilla tai postitse myyjälle ohjeissa ilmoitettuun osoitteeseen. . sivuston laillinen.
Mikäli tuotteet on palautettava myyjälle, niistä on tehtävä palautuspyyntö myyjälle 14 päivän kuluessa toimituksesta. Tämän määräajan ulkopuolella tehtyjä valituksia ei voida hyväksyä. Tuotteen palautus voidaan hyväksyä vain alkuperäiskunnossa olevista tuotteista (pakkaus, tarvikkeet, ohjeet jne.).

Sivustolla esitellyt verkkomyyntitarjoukset on varattu kuluttajille, jotka asuvat Ranskassa tai soveltuvin osin jossakin Euroopan unionin jäsenmaassa, ja toimituksiin näillä samoilla maantieteellisillä alueilla.

 

Toimitus tarkoittaa Tuotteen fyysisen hallinnan tai määräysvallan siirtämistä Asiakkaalle.

 

Operaattori tarjoaa sinulle erilaisia ​​toimitus- tai toimitustapoja tuotteen laadusta riippuen:

Tuotteidemme toimitus on ilmainen Ranskan metropolialueella 50 € ostoksista alkaen. Alle 50 € toimituskulut 3,9 €.

Toimituskulut ovat ne, jotka on ilmoitettu tilausta viimeisteltäessä ja hyväksytään tilauksen vahvistamisen yhteydessä .

 

Operaattori sitoutuu toimittamaan Tuotteet enintään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta Sivustolla kullekin Tuotteelle ilmoitetun toimitusajan mukaisesti.

 

Toimitusajat ilmoitetaan arkipäivinä Sivustolla tilauksen yhteydessä. Nämä määräajat sisältävät tilauksen valmistelun ja toimituksen sekä rahdinkuljettajan ilmoittaman määräajan.

 

Palveluntarjoaja sitoutuu lähettämään Tuotteet kullekin tuotelehdelle ilmoitettujen määräaikojen mukaisesti ja koritasolla edellyttäen, että tilauksen maksua ei ole aiemmin evätty.

 

Jos yhtä tai useampaa tuotetta ei kuitenkaan voida toimittaa alun perin ilmoitetun ajan kuluessa, Operaattori lähettää Asiakkaalle sähköpostin uudesta toimituspäivästä.

 

Tuotteet toimitetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä ilmoittamaan osoitteeseen. Siksi hänen on tarkistettava, ettei tämä osoite sisällä virheitä. Operaattori ei ole vastuussa, jos Asiakkaan antama osoite on virheellinen, mikä estää tai viivästyttää toimituksen.

Toimituksen yhteydessä sinua voidaan pyytää allekirjoittamaan kuitti.

Toimitusta ei lähetetä postilokeroon.

Asiakkaan vastuulla on toimituksen yhteydessä tarkastaa, että toimitetut tuotteet ovat tilauksensa mukaisia ​​ja että pakkaus on sinetöity ja ehjä. Jos näin ei ole, Asiakkaan on ilmoitettava tästä toimituskuittissa. Tuotteen määrää tai kuntoa koskevia reklamaatioita ei hyväksytä, jos reklamaatiota ei ole merkitty toimituskuittiin.

Artikla 11 – PERUUTUSOIKEUS

Jos toimitettu Tuote ei täysin tyydytä Asiakasta, tämä voi palauttaa sen Operaattorille. Asiakkaalla on neljätoista (14) päivää aikaa tehdä se tilauksen vastaanottamisesta.

 

 

Kuluttajalain pykälän L.221-21 mukaisesti ja tämän peruuttamisoikeuden toteuttamiseksi Consumer Coden artiklojen L. 221-18 ja sitä seuraavien ehtojen mukaisesti, asiakasta pyydetään täyttämään vakioperuuttamislomake. napsauttamalla alla olevaa linkkiä: https://unplaid.fr/pages/fa-qs

 

Operaattori lähettää Asiakkaan peruutuspyynnön vastaanottamisesta kuittauksen sähköpostitse.

 

Asiakas voi tarvittaessa käyttää peruuttamisoikeuttaan ilmoittamalla Operaattorille seuraavat tiedot:

 

 • nimi, maantieteellinen osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
 • peruuttamispäätös yksiselitteisellä ilmoituksella (esimerkiksi postitse, faksilla tai sähköpostitse lähetetty kirje, kunhan nämä yhteystiedot ovat saatavilla ja siksi ne näkyvät vakiolomakkeessa). Asiakas voi käyttää mallia peruuttamislomakkeella, mutta se ei ole pakollista.

 

Tässä on tiedot palautuskäytännöstämme:

 

 1. Palautusaika: Sinulla on 14 päivän aika tilauksesi vastaanottamisesta ilmoittaa meille aikomuksestasi palauttaa tuote. Tämän ajanjakson jälkeen emme voi ottaa palautuksia vastaan.
 2. Tukikelpoiset tuotteet: Kaikki Plaidiin liittyvät tuotteet ja niihin liittyvät tarvikkeet voidaan palauttaa, lukuun ottamatta henkilökohtaisia ​​tuotteita tai tuotteita, jotka on merkitty ei-palautuskelvottomaksi hygienia- tai turvallisuussyistä.
 3. Palautusprosessi: Palautuksen aloittamiseksi ota yhteyttä puhelimitse numeroon +33 7 56 84 69 45 tai sähköpostitse osoitteeseen info@unplaid.fr ja anna seuraavat tiedot: tilausnumero, tuotteen nimi, syy palautusta varten ja yhteystietosi. Annamme sinulle tarkat palautusohjeet ja palautusosoitteen.
 4. Palautuskulut: Palautuskustannukset ovat asiakkaan vastuulla, paitsi jos tuote on viallinen tai meistä tulee virhe toimituksen aikana. Suosittelemme käyttämään jäljitettävää lähetyspalvelua palautuksen turvallisuuden varmistamiseksi. Ellei tavaraa normaalisti voida palauttaa postitse, jolloin Operaattori palauttaa Tuotteen omalla kustannuksellaan.
 5. Hyvitys: Kun olemme vastaanottaneet palautetun tuotteen ja tarkistaneet sen kunnon, hyvitämme koko ostosumman, mukaan lukien alkuperäiset toimituskulut, kohtuullisessa ajassa. Hyvitys suoritetaan alkuperäisen oston yhteydessä käytetyn maksutavan mukaan

Kuluttajalain pykälän L.221-28 poikkeukset koskevat ja estävät peruuttamisoikeuden käytön, erityisesti jos tilaus koostuu sopimuksesta:

 

 • sellaisten palvelujen tarjoamisesta, jotka on toteutettu täysin ennen peruuttamisajan päättymistä ja joiden toteuttaminen on alkanut kuluttajan nimenomaisen ennakkosuostumuksen ja peruuttamisoikeutensa nimenomaisen luopumisen jälkeen;
 • sellaisten tavaroiden tai palvelujen toimittaminen, joiden hinta riippuu rahoitusmarkkinoiden vaihteluista, jotka eivät ole ammattilaisen hallinnassa ja jotka todennäköisesti tapahtuvat peruuttamisajan aikana;
 • kuluttajan ohjeiden mukaan valmistettujen tai selvästi yksilöityjen tavaroiden toimittaminen;
 • sellaisten tavaroiden toimittaminen, jotka todennäköisesti pilaantuvat tai vanhenevat nopeasti;
 • sellaisten tavaroiden toimittaminen, jotka kuluttaja on avannut sinetöinnin toimituksen jälkeen ja joita ei voida palauttaa hygieniasyistä tai terveydensuojelusyistä;
 • sellaisten tavaroiden luovutus, jotka toimituksen jälkeen ja luonteensa vuoksi sekoittuvat erottamattomasti muihin tavaroisiin;
 • sellaisten alkoholijuomien toimittaminen, joiden toimitus lykätään yli kolmenkymmenen (30) päivän ajan ja joiden sopimusta tehtäessä sovittu arvo riippuu markkinoiden vaihteluista, jotka eivät ole ammattilaisen hallinnassa;
 • huolto- tai korjaustyöt, jotka on suoritettava kiireellisesti kuluttajan kotona ja tämän nimenomaisesti pyytämiä, varaosien ja hätätilanteen edellyttämien töiden rajoissa;
 • ääni- tai videotallenteiden tai tietokoneohjelmistojen toimittaminen, kun kuluttaja on avannut ne toimituksen jälkeen;
 • sanoma-, aikakaus- tai aikakauslehden toimittaminen, lukuun ottamatta näiden julkaisujen tilaussopimuksia;
 • tehty julkisessa huutokaupassa;
 • majoituspalvelujen tarjoaminen, muut kuin asuinmajoitus, tavarankuljetuspalvelut, autonvuokraus, ateriapalvelut tai vapaa-ajan toimintaa, jotka on tarjottava tiettynä päivänä tai ajanjaksona;
 • sellaisen digitaalisen sisällön toimittamisesta, jota ei toimiteta sellaisella aineellisella välineellä, jonka toteuttaminen on alkanut kuluttajan nimenomaisen ennakkosuostumuksen ja nimenomaisen peruuttamisoikeudesta luopumisen jälkeen.

 

Palautettavan tuotteen tulee olla alkuperäisessä pakkauksessaan, moitteettomassa kunnossa, jälleenmyyntiin soveltuva, käyttämätön ja kaikkiin mahdollisiin tarvikkeineen.

 

Palautettavan Tuotteen lisäksi palautuspakkauksessa tulee olla myös kirje, josta käy ilmi asiakkaan tarkat ja täydelliset yhteystiedot (sukunimi, etunimi, osoite) sekä tilausnumero ja alkuperäinen ostolasku.

 

Operaattori palauttaa Asiakkaalle Tuotteen määrän neljäntoista (14) päivän kuluessa Tuotteen ja kaikki Asiakkaalle hyvityksen mahdollistavat osat vastaanottamisesta. Tämä hyvitys voidaan suorittaa samalla maksutavalla kuin asiakkaalle. Näin ollen asiakas, joka on maksanut tilauksensa krediiteillä / lahjakorteilla, voidaan hyvittää krediiteillä / lahjakorteilla Operaattorin toiveiden mukaisesti.

 

Hyväksymällä nämä yleiset myyntiehdot asiakas ilmoittaa nimenomaisesti, että hän on saanut tiedon peruuttamismenettelyistä.

Artikla 12 – ASIAKASPALVELU

Asiakas voi ottaa yhteyttä operaattoriin:

 • numeroon +33 7 56 84 69 45 ma-pe klo 9-18.
 • sähköpostitse osoitteeseen info@unplaid.fr ilmoittaen nimensä, puhelinnumeronsa, pyyntönsä aiheen ja tilauksen numeron.

 

Artikla 13 – IMMATERIAALINEN OMAISUUS JA SIVUSTON KÄYTTÖOIKEUS

 

[Jos käyttäjät eivät voi julkaista sisältöä sivustolla]

 

Operaattori on kaikkien Sivustolla olevien elementtien, erityisesti ja rajoituksetta kaikkien tekstien, tiedostojen, animoitujen tai ei-animoitujen kuvien, valokuvien, videoiden, logojen, piirustusten, mallien, ohjelmistojen, tuotemerkkien, visuaalisen ilmeen, tietokannan, ainoa omistaja. , Sivuston rakenne ja kaikki muut immateriaaliomaisuuden elementit ja muut tiedot tai tiedot (jäljempänä " Elementit "), joita suojaavat Ranskan ja kansainväliset lait ja määräykset, jotka liittyvät erityisesti immateriaalioikeuksiin.

 

Näin ollen mitään Sivuston osia ei saa kokonaan tai osittain muuttaa, jäljentää, kopioida, monistaa, myydä, jälleenmyydä, lähettää, julkaista, välittää, levittää, lähettää, edustaa, tallentaa, käyttää, vuokrata tai hyödyntää millään muulla tavalla. . ., ilmaiseksi tai maksua vastaan, asiakkaan tai kolmannen osapuolen toimesta riippumatta käytetyistä keinoista ja/tai tuista, olivatpa ne tiedossa tai tuntemattomia, ilman Operaattorin nimenomaista kirjallista lupaa tapauskohtaisesti. tapauskohtaisesti, ja Asiakas on yksin vastuussa luvattomasta käytöstä ja/tai hyväksikäytöstä.

 

[Jos käyttäjät voivat julkaista sisältöä sivustolla]

 

Operaattori on kaikkien Sivustolla olevien elementtien, erityisesti ja rajoituksetta kaikkien tekstien, tiedostojen, animoitujen tai ei-animoitujen kuvien, valokuvien, videoiden, logojen, piirustusten, mallien, ohjelmistojen, tuotemerkkien, visuaalisen ilmeen, tietokannan, ainoa omistaja. , Sivuston rakenne ja kaikki muut immateriaaliomaisuuden elementit ja muut tiedot tai tiedot (jäljempänä " Elementit "), joita suojaavat Ranskan ja kansainväliset lait ja määräykset, jotka liittyvät erityisesti immateriaalioikeuksiin.

 

Näin ollen mitään Sivuston osia ei saa kokonaan tai osittain muuttaa, jäljentää, kopioida, monistaa, myydä, jälleenmyydä, lähettää, julkaista, välittää, levittää, lähettää, edustaa, tallentaa, käyttää, vuokrata tai hyödyntää millään muulla tavalla. . ., ilmaiseksi tai maksua vastaan, asiakkaan tai kolmannen osapuolen toimesta riippumatta käytetyistä keinoista ja/tai tuista, olivatpa ne tiedossa tai tuntemattomia, ilman Operaattorin nimenomaista kirjallista lupaa tapauskohtaisesti. tapauskohtaisesti, ja Asiakas on yksin vastuussa luvattomasta käytöstä ja/tai hyväksikäytöstä.

 

Lisäksi täsmennetään, että Palveluntarjoaja ei ole Asiakkaiden verkkoon lähettämän sisällön omistaja, josta viimeksi mainitut ovat täysin vastuussa ja takaavat Yhtiölle mahdollisen muutoksenhaun. Asiakkaat myöntävät Operaattorille ei-yksinomaisen siirrettävän, alilisensoitavan, maksuttoman ja maailmanlaajuisen lisenssin sivustolla julkaisemansa immateriaaliomaisuuden käyttöön koko tämän sisällön suojauksen ajan.

 

Operaattori varaa oikeuden ryhtyä oikeustoimiin henkilöitä vastaan, jotka eivät ole noudattaneet tämän artiklan sisältämiä kieltoja.

 

ARTIKLA 14 – VASTUU JA TAKUU

[Jos käyttäjät eivät voi julkaista sisältöä sivustolla]

 

Operaattori ei ole vastuussa sopimuksen täyttämättä jättämisestä, joka johtuu Asiakkaasta tai toimivaltaisten tuomioistuinten ylivoimaiseksi esteeksi katsomasta tapahtumasta tai edes jonkin kolmannen osapuolen odottamattomasta ja ylitsepääsemättömästä toiminnasta.

 

Asiakas hyväksyy, että Internetin ominaisuudet ja rajoitukset eivät takaa Internetin kautta tapahtuvan tiedonsiirron turvallisuutta, saatavuutta ja eheyttä. Siksi Operaattori ei takaa, että Sivusto ja sen palvelut toimivat ilman keskeytyksiä tai toimintavirheitä. Erityisesti niiden käyttö voi keskeytyä tilapäisesti ylläpidon, päivitysten tai teknisten parannusten vuoksi tai niiden sisällön ja/tai esityksen muuttamisen vuoksi.

 

Operaattori ei ole vastuussa siitä, että asiakkaat ovat käyttäneet Sivustoa ja sen palveluita näiden yleisten ehtojen vastaisesti, eikä mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita tämä käyttö voisi aiheuttaa Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle. Operaattori ei etenkään ole vastuussa Asiakkaan antamista vääristä ilmoituksista ja käyttäytymisestä kolmansia osapuolia kohtaan. Siinä tapauksessa, että Operaattori on vastuussa tällaisesta toiminnasta jommankumman asiakkaansa toimesta, tämä sitoutuu takaamaan Operaattorin kaikista sitä vastaan ​​annetuista tuomioista sekä korvaamaan Hyödyntäjälle kaikki kulut, mukaan lukien asianajopalkkiot, jotka ovat aiheutuneet hänen toiminnastaan. puolustus.

 

Riippumatta mahdollisista lisätakuista (kaupallinen takuu), tuotteet hyötyvät kuluttajalain L. 217-4 ja sitä seuraavissa artikloissa (erityisesti L. 217-4 - L) määrätystä laillisesta vaatimustenmukaisuustakuusta. Kuluttajalain 217-14 §) ja siviililain 1641-1649 §:ssä säädetty takuu piileviä virheitä vastaan.

 

Kun toimit laillisen vaatimustenmukaisuustakuun puitteissa:

 

 • hyödyt kahden (2) vuoden määräajasta tavaran toimituksesta toimia:
 • voit valita tuotteen korjaamisen tai vaihtamisen välillä Kuluttajalain pykälässä L. 217-9 säädettyjen kustannusehtojen mukaisesti;
 • olet vapautettu velvollisuudesta esittää todisteita tavaroiden virheellisyydestä kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden kuluessa tavaroiden toimittamisesta (paitsi käytetyt tavarat).

 

Voit päättää siviililain 1641 §:ssä tarkoitetun takuun toteuttamisesta myydyn tavaran piilovirheiden varalta. Tässä tapauksessa voit valita siviililain 1644 §:n mukaisen kaupan peruuttamisen tai myyntihinnan alentamisen välillä.

 

Jäljennös kuluttajalain artikkeleista L. 217-4, L. 217-5, L. 217-7, L. 217-9 ja L. 217-12, § 1641, 1644 ja pykälän 1648 ensimmäinen kappale Siviililaki, sellaisena kuin se oli voimassa näiden yleisten myyntiehtojen päivämääränä:

 

Taide. Kuluttajalain L.217-4:

"Myyjä toimittaa tavarat sopimuksen mukaisesti ja on vastuussa toimitushetkellä esiintyvistä virheistä. Hän vastaa myös pakkauksesta, asennusohjeista tai asennuksesta johtuvista virheistä, kun se on ollut hänen vastuullaan sopimuksen mukaan tai on suoritettu hänen vastuullaan. »

Taide. Kuluttajalain L.217-5:

"Kiinteistö on sopimuksen mukainen:

1° Jos se soveltuu käytettäväksi, jota tavallisesti odotetaan vastaavilta tavaroilta ja soveltuvin osin:

– jos se vastaa myyjän antamaa kuvausta ja sillä on ne ominaisuudet, jotka myyjä esitti ostajalle näytteen tai mallin muodossa;

– jos siinä on ominaisuudet, joita ostaja voi oikeutetusti odottaa ottaen huomioon myyjän, tuottajan tai tämän edustajan julkiset ilmoitukset, erityisesti mainonnassa tai pakkausmerkinnöissä;

2° Tai jos siinä on osapuolten yhteisellä sopimuksella määrittelemät ominaisuudet tai se soveltuu mihin tahansa ostajan toivomaan erityiseen käyttöön, joka on saatettu myyjän tietoon ja jonka tämä on hyväksynyt. »

Taide. Kuluttajalain L.217-7:

”Vaatimustenmukaisuusvirheet, jotka ilmenevät kahdenkymmenenneljän kuukauden kuluessa tavaran toimituksesta, oletetaan olevan olemassa toimitushetkellä, ellei toisin osoiteta.

Käytettyjen tavaroiden osalta tämä ajanjakso on kuusi kuukautta.

Myyjä voi torjua tätä olettamaa, jos se ei ole yhteensopiva tavaran luonteen tai väitetyn virheen kanssa. »

Taide. Kuluttajalain L.217-9:

”Jos tavara on virheellinen, ostaja valitsee tavaran korjaamisen tai vaihtamisen välillä. Myyjä ei kuitenkaan saa edetä ostajan valinnan mukaan, jos valinnasta aiheutuu tavaran arvo tai virheen merkitys huomioon ottaen selvästi suhteeton muuhun tapaan verrattuna. Tämän jälkeen hänen on edettävä, ellei se ole mahdotonta, tavalla, jota ostaja ei ole valinnut.

Taide. Kuluttajalain L.217-12:

”Vaatimustenvastaisuudesta johtuva toimenpide määrätään kahden vuoden kuluttua tavaran toimituksesta. »

Taide. Siviililain 1641:

"Myyjä on sidottu takuuseen myydyn esineen piilovirheistä, jotka tekevät siitä käyttötarkoituksensa sopimattoman tai vähentävät tätä käyttöä siinä määrin, että ostaja ei olisi hankkinut sitä tai Hän olisi antoi vain halvemman hinnan, jos hän olisi tiennyt niistä. »

Taide. Siviililain 1644:

”Artiklojen 1641 ja 1643 tapauksessa ostajalla on mahdollisuus valita, palauttaako esine ja palauttaako sen hinta tai pitääkö tavaran ja palauttaako osan hinnasta. »

Taide. Siviililain 1648 §:n 1 momentti:

”Ostajan on nostettava kanne umpipuutteesta kahden vuoden kuluessa virheen havaitsemisesta. »

 

Huomaa, että sovintoratkaisujen etsiminen ennen mahdollista oikeustoimia ei katkaise lakisääteisten takuiden aikarajoja tai mahdollisen sopimustakuun kestoa.

 

[Jos käyttäjät voivat julkaista sisältöä sivustolla]

 

Operaattori ei ole vastuussa sopimuksen täyttämättä jättämisestä, joka johtuu Asiakkaasta tai toimivaltaisten tuomioistuinten ylivoimaiseksi esteeksi katsomasta tapahtumasta tai edes jonkin kolmannen osapuolen odottamattomasta ja ylitsepääsemättömästä toiminnasta.

 

Operaattori ei ole vastuussa asiakkaiden tuomista, tallentamista ja/tai julkaisemista tiedoista. Operaattori ei ole vastuussa mistään Asiakkaan Sivustolla julkaisemista tiedoista eikä mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita tämä käyttö voisi aiheuttaa kolmannelle osapuolelle, jolloin julkaisun alkuperäasemassa oleva Asiakas on yksin vastuussa tästä nimestä.

 

Asiakas hyväksyy, että Internetin ominaisuudet ja rajoitukset eivät takaa Internetin kautta tapahtuvan tiedonsiirron turvallisuutta, saatavuutta ja eheyttä. Siksi Operaattori ei takaa, että Sivusto ja sen palvelut toimivat ilman keskeytyksiä tai toimintavirheitä. Erityisesti niiden käyttö voi keskeytyä tilapäisesti ylläpidon, päivitysten tai teknisten parannusten vuoksi tai niiden sisällön ja/tai esityksen muuttamisen vuoksi.

 

Operaattori ei ole vastuussa siitä, että asiakkaat ovat käyttäneet Sivustoa ja sen palveluita näiden yleisten ehtojen vastaisesti, eikä mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita tämä käyttö voisi aiheuttaa Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle. Operaattori ei etenkään ole vastuussa Asiakkaan antamista vääristä ilmoituksista ja käyttäytymisestä kolmansia osapuolia kohtaan. Siinä tapauksessa, että Operaattori on vastuussa tällaisesta toiminnasta jommankumman asiakkaansa toimesta, tämä sitoutuu takaamaan Operaattorin kaikista sitä vastaan ​​annetuista tuomioista sekä korvaamaan Hyödyntäjälle kaikki kulut, mukaan lukien asianajopalkkiot, jotka ovat aiheutuneet hänen toiminnastaan. puolustus.

 

Asiakas on yksin vastuussa kaikesta sisällöstä, jonka hän julkaisee Verkkosivustolla ja johon hän nimenomaisesti vakuuttaa, että hänellä on kaikki oikeudet, ja siten takaa Operaattorille, että hän ei julkaise sisältöä verkkoon. Sisältö, joka loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia , erityisesti henkistä omaisuutta, tai hyökkäys yksilöitä vastaan ​​(erityisesti kunnianloukkaus, loukkaukset, loukkaukset jne.), yksityiselämän kunnioittaminen, hyökkäys yleistä järjestystä ja hyvää moraalia vastaan ​​(erityisesti anteeksipyyntö ihmisyyttä vastaan ​​tehdyistä rikoksista, yllyttäminen rotuviha, lapsipornografia jne.). Mikäli voimassa olevia lakeja, hyviä moraalia tai näitä yleisiä ehtoja rikotaan, Operaattori voi automaattisesti sulkea pois tällaisiin rikkomuksiin syyllistyneet asiakkaat ja poistaa tiedot ja viittaukset tähän kiistanalaiseen sisältöön. Operaattori on kelpuutettu isännöitsijäksi kolmansien osapuolien verkkoon julkaiseman sisällön osalta. Sellaisenaan on muistettava, että Operaattorilla ei ole yleistä velvollisuutta valvoa Sivuston kautta välitettyä tai tallennettua sisältöä. Siinä tapauksessa, että Operaattorin vastuuta haetaan Asiakkaan verkossa julkaiseman sisällön vuoksi, tämä sitoutuu takaamaan Operaattorille kaikki sitä vastaan ​​annetut tuomiot sekä korvaamaan Operaattorille kaikki aiheutuneet kulut, mukaan lukien asianajopalkkiot. hänen puolustuksekseen.

 

Riippumatta mahdollisista lisätakuista (kaupallinen takuu), tuotteet hyötyvät kuluttajalain L. 217-4 ja sitä seuraavissa artikloissa (erityisesti L. 217-4 - L) määrätystä laillisesta vaatimustenmukaisuustakuusta. Kuluttajalain 217-14 §) ja siviililain 1641-1649 §:ssä säädetty takuu piileviä virheitä vastaan.

 

Kun toimit laillisen vaatimustenmukaisuustakuun puitteissa:

 

 • hyödyt kahden (2) vuoden määräajasta tavaran toimituksesta toimia:
 • voit valita tuotteen korjaamisen tai vaihtamisen välillä Kuluttajalain pykälässä L. 217-9 säädettyjen kustannusehtojen mukaisesti;
 • olet vapautettu velvollisuudesta esittää todisteita tavaroiden virheellisyydestä kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden kuluessa tavaroiden toimittamisesta (paitsi käytetyt tavarat).

 

Voit päättää siviililain 1641 §:ssä tarkoitetun takuun toteuttamisesta myydyn tavaran piilovirheiden varalta. Tässä tapauksessa voit valita siviililain 1644 §:n mukaisen kaupan peruuttamisen tai myyntihinnan alentamisen välillä.

 

Kuluttajalain 1641 ja 1644 §:n sekä 1648 §:n ensimmäisen kappaleen jäljennös. Siviililaki, sellaisena kuin se oli voimassa näiden yleisten ehtojen päivämääränä:

 

Taide. Kuluttajalain L.217-4:

"Myyjä toimittaa tavarat sopimuksen mukaisesti ja on vastuussa toimitushetkellä esiintyvistä virheistä. Hän vastaa myös pakkauksesta, asennusohjeista tai asennuksesta johtuvista virheistä, kun se on ollut hänen vastuullaan sopimuksen mukaan tai on suoritettu hänen vastuullaan. »

Taide. Kuluttajalain L.217-5:

"Kiinteistö on sopimuksen mukainen:

1° Jos se soveltuu käytettäväksi, jota tavallisesti odotetaan vastaavilta tavaroilta ja soveltuvin osin:

– jos se vastaa myyjän antamaa kuvausta ja sillä on ne ominaisuudet, jotka myyjä esitti ostajalle näytteen tai mallin muodossa;

– jos siinä on ominaisuudet, joita ostaja voi oikeutetusti odottaa ottaen huomioon myyjän, tuottajan tai tämän edustajan julkiset ilmoitukset, erityisesti mainonnassa tai pakkausmerkinnöissä;

2° Tai jos siinä on osapuolten yhteisellä sopimuksella määrittelemät ominaisuudet tai se soveltuu mihin tahansa ostajan toivomaan erityiseen käyttöön, joka on saatettu myyjän tietoon ja jonka tämä on hyväksynyt. »

Taide. Kuluttajalain L.217-7:

”Vaatimustenmukaisuusvirheet, jotka ilmenevät kahdenkymmenenneljän kuukauden kuluessa tavaran toimituksesta, oletetaan olevan olemassa toimitushetkellä, ellei toisin osoiteta.

Käytettyjen tavaroiden osalta tämä ajanjakso on kuusi kuukautta.

Myyjä voi torjua tätä olettamaa, jos se ei ole yhteensopiva tavaran luonteen tai väitetyn virheen kanssa. »

Taide. Kuluttajalain L.217-9:

”Jos tavara on virheellinen, ostaja valitsee tavaran korjaamisen tai vaihtamisen välillä. Myyjä ei kuitenkaan saa edetä ostajan valinnan mukaan, jos valinnasta aiheutuu tavaran arvo tai virheen merkitys huomioon ottaen selvästi suhteeton muuhun tapaan verrattuna. Tämän jälkeen hänen on edettävä, ellei se ole mahdotonta, tavalla, jota ostaja ei ole valinnut.

Taide. Kuluttajalain L.217-12:

”Vaatimustenvastaisuudesta johtuva toimenpide määrätään kahden vuoden kuluttua tavaran toimituksesta. »

Taide. Siviililain 1641:

"Myyjä on sidottu takuuseen myydyn esineen piilovirheistä, jotka tekevät siitä käyttötarkoituksensa sopimattoman tai vähentävät tätä käyttöä siinä määrin, että ostaja ei olisi hankkinut sitä tai Hän olisi antoi vain halvemman hinnan, jos hän olisi tiennyt niistä. »

Taide. Siviililain 1644:

”Artiklojen 1641 ja 1643 tapauksessa ostajalla on mahdollisuus valita, palauttaako esine ja palauttaako sen hinta tai pitääkö tavaran ja palauttaako osan hinnasta. »

Taide. Siviililain 1648 §:n 1 momentti:

”Ostajan on nostettava kanne umpipuutteesta kahden vuoden kuluessa virheen havaitsemisesta. »

 

Huomaa, että sovintoratkaisujen etsiminen ennen mahdollista oikeustoimia ei katkaise lakisääteisten takuiden aikarajoja tai mahdollisen sopimustakuun kestoa.

 

 

ARTIKLA 15 – KAUPALLINEN TAKUU

Kaupallinen takuu (operaattorin sopimussitoumus tuotteiden vaatimustenmukaisuuden takaamiseen liittyvien lakisääteisten velvoitteidensa lisäksi) on kirjallisen sopimuksen kohteena sopimuksen artiklojen L. 217-15 ja sitä seuraavien määräysten mukaisesti. Kauppakoodi, josta kopio annetaan asiakkaalle.

 

ARTIKLA 16 – MYYNNIN jälkeinen palvelu

Operaattorin tarjoamat myynnin jälkeiset palvelut, jotka eivät kuulu kaupallisen takuun piiriin, ovat sopimuksen kohteena, josta kopio annetaan Asiakkaalle.

 

Takuun alaisena tehdyt reklamaatiot tulee lähettää huoltopalveluun seuraavilla yhteystiedoilla:

 

 • Sähköpostiosoite: info@unplaid.fr
 • Pääkonttori: 9 Rue Anatole de la Forge 75017 Paris
 • numeroon +33 7 56 84 69 45 ma-pe klo 9-18.

Takuun alaiset tuotteet tulee palauttaa uutena, täydellisenä ja alkuperäisessä kunnossaan ja pakkauksessaan sen jälkeen, kun huoltopalvelu on vastaanottanut ja vahvistanut reklamaation.

 

Emme ota vastaan ​​palautuksia yrityksen pääkonttoriin. Pakettisi palautetaan osoitteeseesi.

 

Palautuskustannukset ovat sinun vastuullasi.

Palautus on asiakkaan vastuulla. Tuote tulee palauttaa alkuperäisessä pakkauksessaan, alkuperäisessä kunnossa, uusi, käyttämätön, pesemätön.

 

ARTIKLA 17 – HENKILÖTIEDOT

 

Lisätietoja siitä, miten Operaattori käyttää henkilötietoja, on luettava huolellisesti yksityisyyssääntö (" Peruskirja " ). Voit tutustua tähän peruskirjaan milloin tahansa Sivustolla.

 

Artikla 18 – HYPERTEKSTILINKIT

 

Sivustolla olevat hypertekstilinkit voivat viitata kolmannen osapuolen sivustoihin, joita Operaattori ei ole julkaissut. Ne tarjotaan yksinomaan Asiakkaan mukavuuden vuoksi Internetissä olevien resurssien käytön helpottamiseksi. Jos asiakas käyttää näitä linkkejä, hän poistuu Sivustolta ja suostuu sitten käyttämään kolmannen osapuolen sivustoja omalla vastuullaan tai soveltuvin osin niitä koskevien ehtojen mukaisesti.

 

Asiakas hyväksyy, että Operaattori ei ohjaa tai osallistu millään tavalla näiden kolmansien osapuolten sivustojen käyttöehtojen ja/tai sisällön kehittämiseen.

 

Näin ollen Operaattoria ei voida pitää millään tavalla vastuussa näiden hypertekstilinkkien vuoksi.

 

Lisäksi Asiakas ymmärtää, että Operaattori ei voi hyväksyä, taata tai ottaa haltuunsa kaikkia tai osaa näiden kolmansien osapuolien sivustojen käyttöehtoja ja/tai sisältöä.

 

Sivusto voi sisältää myös hypertekstilinkkejä ja/tai mainosbannereita, jotka viittaavat kolmannen osapuolen sivustoihin, joita Operaattori ei ole julkaissut.

 

Operaattori kehottaa Asiakasta ilmoittamaan sille kaikista Sivustolla olevista hypertekstilinkeistä, jotka mahdollistaisivat pääsyn kolmannen osapuolen sivustolle, joka tarjoaa lain ja/tai hyvän moraalin vastaista sisältöä.

 

Asiakas ei saa käyttää ja/tai lisätä sivustolle osoittavaa hyperlinkkiä ilman Operaattorin etukäteen antamaa kirjallista lupaa tapauskohtaisesti.

 

19 ARTIKLA – VIITTEET

Asiakas valtuuttaa Operaattorin mainitsemaan Asiakkaan nimen ja logonsa viitteenä viestintävälineissään (esite, verkkosivu, kaupallinen ehdotus, suhteet lehdistöön, lehdistötiedote, lehdistöpaketti, sisäinen viestintä jne.).

 

20 ARTIKLA – YLEISET MÄÄRÄYKSET

OSAPUOLTEN KOKO SOPIMUS

 

Nämä Yleiset ehdot muodostavat sopimuksen, joka säätelee Asiakkaan ja Operaattorin välisiä suhteita. Ne muodostavat niiden aiheeseen liittyvien Yhtiön ja Operaattorin oikeuksien ja velvollisuuksien kokonaisuuden. Jos yksi tai useampi näiden yleisten ehtojen ehto julistetaan mitättömiksi lain, asetuksen tai toimivaltaisen tuomioistuimen lopullisen päätöksen johdosta, muut määräykset säilyttävät täyden voimansa ja soveltamisalansa. Lisäksi sitä tosiasiaa, että jompikumpi näiden yleisten ehtojen osapuolista ei hyödynnä sitä, että toinen osapuoli laiminlyö näiden yleisten ehtojen säännöksen, ei voi tulkita sen luopumiseksi tällaisesta rikkomuksesta. tulevaisuus.

 

MUUTOKSET EHTOIHIN

 

Operaattori varaa oikeuden muuttaa milloin tahansa ja ilman erillistä ilmoitusta Sivuston sisältöä tai siellä saatavilla olevia palveluita ja/tai tilapäisesti tai pysyvästi lopettaa koko Sivuston tai sen osan toiminta.

 

Lisäksi Operaattori varaa oikeuden muuttaa milloin tahansa ja ilman erillistä ilmoitusta Sivuston sijaintia Internetissä sekä näitä Yleisiä ehtoja. Asiakkaan on siksi tutustuttava näihin yleisiin ehtoihin ennen Sivuston käyttöä.

 

Asiakas ymmärtää, että Operaattoria ei voida pitää millään tavalla vastuussa häntä tai kolmatta osapuolta kohtaan näistä muutoksista, keskeytyksistä tai lakkauksista.

 

Operaattori neuvoo Asiakasta tallentamaan ja/tai tulostamaan nämä Yleiset ehdot turvallista ja pitkäaikaista säilytystä varten ja siten voimaan tarvittaessa vedota niihin milloin tahansa sopimuksen täytäntöönpanon aikana.

 

VALITUS – SOVITTELU

 

Riita-asioissa sinun tulee ensin ottaa yhteyttä yrityksen asiakaspalveluun seuraavilla yhteystiedoilla: info@unplaid.fr

 

Mikäli reklamaatiopyyntö asiakaspalveluun epäonnistuu tai tästä palvelusta ei saada vastausta kymmenen (10) päivän kuluessa, Asiakas voi esittää ostotilaukseen tai näihin yleisiin ehtoihin liittyvän riidan vastustaen Operaattoria. seuraavalle välittäjälle: sasmediationsolution-conso.fr tai seuraavasta linkistä: https://sasmediationsolution-conso.fr/contact

 

 

Sovittelija yrittää täysin riippumattomasti ja puolueettomasti saattaa osapuolet yhteen päästäkseen sovintoratkaisuun. Osapuolet voivat vapaasti hyväksyä tai kieltäytyä turvautumasta sovitteluun sekä sovitteluun turvauduttaessa hyväksyä tai hylätä sovittelijan ehdottama ratkaisu.

 

SOVELLETTAVA OIKEIN

 

Näitä yleisiä ehtoja säännellään, tulkitaan ja sovelletaan Ranskan lain mukaisesti.

 

ASIAKAS HYVÄKSYY YLEISET EHDOT

 

Asiakas vahvistaa lukeneensa nämä Yleiset ehdot huolellisesti.

 

Rekisteröitymällä Sivustolle Asiakas vahvistaa lukeneensa Yleiset ehdot ja hyväksyneensä ne, jolloin hän sitoutuu näiden yleisten ehtojen ehtoihin.

 

Asiakkaaseen sovellettavat yleiset ehdot ovat tilauspäivänä saatavilla olevat ehdot, joista voidaan pyynnöstä toimittaa Asiakkaalle kopio tähän päivään mennessä, joten on täsmennetty, että kaikki Operaattorin tekemät muutokset Yleisiin ehtoihin ei koske mihinkään aiemmin tehtyyn tilaukseen, ellei asiakas ole nimenomaisesti suostunut tilauksen yhteydessä.